(-)
Synpunkter, beröm och klagomål

Region Dalarna vill erbjuda vård och service av hög kvalitet till alla. Dina synpunkter är viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård och bra service. När formuläret är ifyllt och sparat får du ett ärendenummer och lösenord. OBS! FÖR ATT FÖLJA DITT ÄRENDE BEHÖVER DU SPARA DESSA UPPGIFTER

Var och vad

Här fyller du i dina synpunkter och förbättringsförslag. OBS! Inga personnummer i textfältet nedan. Fält med grön markering är obligatoriska.

Ditt rapporteringsdatum fylls i automatiskt. Om du vet datum för händelsen, vänligen ändra i fältet ovan.
Ange den enhet som du vill lämna synpunkter, beröm eller klagomål till så som sjukhus/klinik/vårdavdelning/vårdcentral/tandvårdsklinik.
Beskriv dina synpunkter, beröm och klagomål så utförligt som möjligt. Det underlättar Region Dalarnas arbete med ditt ärende.
Region Dalarna tar tacksamt emot dina förslag på förbättringar.

Involverade personer - Personuppgifter

Vänligen ange namn och personnummer på den person som ärendet gäller. Vill du ha återkoppling är det viktigt att du fyller i kontaktuppgifterna. Om du vill vara anonym behöver du inte klicka på nedanstående länk.

Inga involverade personer har lagts till

Klicka här för att lämna personnummer/kontaktuppgift.
Personer som är inblandade i ärendet, såsom patient, närstående etc.

Kommentarer

Klicka på länken "Lägg till information/kommentar" för att kommunicera med Region Dalarna. Här kommer du också att hitta information/kommentarer från Region Dalarnas handläggare. VIKTIGT! Komihåg att ALLTID klicka på "Spara ärende" (grön knapp längst upp i det övre högra hörnet), innan du stänger sidan. Så länge ärendet är öppet går det att lägga till ny information/kommentar i kommentarsfältet. Denna möjlighet upphör när ärendet avslutats av Region Dalarna. När ärendet är avslutat av Region Dalarna kan du inte lägga in ny information eller kommentar.

Inga kommentarer har lagts till

Lägg till information/kommentar
Genom att använda länken ovan kan du kommunicera med handläggare på Region Dalarna.
© DNV GL AS. All rights reserved.